Geïntregeerde zorg op school

auteur: 
Elke Struyf , Stefanie Adriaensens , Karine Verschueren
ISBN nummer: 
9789033491825
uitgeverij: 
Elke Struyf , Stefanie Adriaensens , Karine Verschueren
Body: 

Geïntregeerde zorg op school.jpgDit boek bundelt de belangrijkste inzichten uit een grootschalig onderzoek naar het zorgbeleid in Vlaamse basis-en secundaire scholen. Aan de basis van dit onderzoek ligt een geïntegreerde visie op zorg, waarbij de leraar een centrale rol vervult in het opnemen van zorgtaken en hierbij ondersteund wordt door een goed uitgebouwd zorgbeleid op school. De auteurs bespreken niet alleen de resultaten maar reiken ook concrete handvaten aan om een geïntegreerde zorgverlening op school uit te bouwen. Wat zijn de kenmerken van een geïntegreerd zorgbeleid op school? En op welke manier beïnvloeden deze kenmerken de mate waarin leraren zich opgewassen voelen om zorgtaken op te nemen? Hoe kan de zorgverantwoordelijke een meerwaarde betekenen? En welke zorg nemen leraren juist op in de klas? Het zijn enkele vragen waarop dit boek een antwoord geeft.
Dit boek wil niet alleen directies, zorgverantwoordelijken of schoolondersteuners, maar ook leraren en aspirant leraren inspireren bij de realisatie van een geïntegreerde zorg op school. Op het einde van elk hoofdstuk geven de auteurs concrete suggesties om met de bevindingen uit het onderzoek aan de slag te gaan.
 
Wat dit boek belooft maakt het ook waar. Het is een praktische gids om scholen/directies/zorgcoördinatoren en zelfs leerkrachten op weg te helpen naar een visie rond geïntegreerde zorg op school. Het kan zelfs een hulpmiddel zijn om de reeds bestaande zorg op school te evalueren en bij te sturen. Het zorgbeleid op de eigen school kan worden bevraagd door gebruik te maken van de downloadbare vragenlijsten. Deze zijn onmiddellijk bruikbaar en nodigen uit om ermee aan de slag te gaan. Het boek bevat ook verwerkingsopdrachten die een richtlijn geven en prikkelen om een gedragen geïntegreerde zorgvisie waar de leerkracht er ook toe doet na te streven.
Het boek is inderdaad een inspiratie- en doeboek voor de praktijk!
 

prijs: 
€ 22.00