Supercrash

auteur: 
Darryl Cunningham
ISBN nummer: 
9789082410709
uitgeverij: 
Soulfood
Body: 

Supercrash.jpgSupercrash
de filosofe en de tijdbom
Dit opmerkelijke boek schetst een ontluisterend beeld van onze economische wereld en de crisis. In de welhaast sektarische beweging van filosofe Ayn Rand ontwikkelde haar protégé Alan Greenspan zijn vergaande ideeën over het vrije marktdenken, die uiteindelijk de wereld in rood zouden kleuren.
Lees over de schokkende praktijken die grote banken bijna ongemoeid konden uitbouwen en hoe ze telkens weer een grotere sukkel vonden die hun producten met ingebouwde tijdbom kochten. De slotconclusie dat de politiek en de financiële sector twee handen op een buik zijn geworden en de vrije marktkrachten onbeheersbaar zijn geworden, wordt op een superieure wijze uitgewerkt. Hoed u alvast voor de volgende crisis.

Met een puberteit en een preadolescentie die zich situeerden in de jaren ’60 begin ’70 ben ik uiteraard niet vreemd aan het begrip vrijheid en, ook nu nog bezorgt het andere begrip “ De overheid” mij soms nog kriebels in mijn nek. Een groot deel van dat non-conformisme is blijven hangen in mijn leven. En als ik rondom mij zie hoeveel van onze burgers, denk maar aan alleenstaande ouders met kinderen het alsmaar moeilijker en moeilijker krijgen om te overleven in deze hardleerse op eigenbelang gerichte maatschappij dan komt er bijwijlen  woede in mij naar boven. Waar is die zorg gebleven? Zeker nu met de vaak rechtlijnige inhaligheid van onze overheid om toch maar een begroting in balans te krijgen. De verschrikkelijke dualiteit tussen arm en rijk die uitmondt in nog armer en nog rijker is schrikbarend. Dan vraag je je dikwijls af hoe komt dat?
“Supercrash“ geeft antwoord, heldere info op een prachtige wijze, beeldtaal. Deze schitterende graphic novel gaat terug in de tijd naar de oorsprong van de bankcrisis en slaagt erin om een ingewikkelde en praktisch onmogelijk te doorgronden kluwen van inhaligheid te verklaren. Een inhaligheid die gebaseerd is op egoïsme en een niets ontziende irrelevante drang naar meer en veel meer ten koste van al wie tracht om een gedurende heel zijn leven te streven ( dixit: hard te werken ) naar enig financiële zekerheid en onafhankelijkheid.
 
Cunningham start met filosofe Ayn Rand en haar objectivisme, de eigenlijke grondlegger van het libertarisme  waar later het liberalisme zijn oorsprong vond. Meteen legt hij het grote pijnpunt bloot van het libertarisme nl. “egoïsme.”
 
Het tweede luik gaat over de economische crisis zelf en laat je kennismaken hoe de handel in derivaten de instorting van de huizenmarkt teweeg bracht. Dit alles in een bevattelijke taal en beeld. Eindelijk kon ik dit alles snappen.
 
In een derde luik word je meegenomen en dat was voor mij een wel heel speciaal lees- en kijkgevoel naar de splitsing tussen de progressieven en de conservatieven elk met hun eigenaardigheden. Wat zijn de sterke en de zwakke kanten van deze twee, zeer verschillende, politieke overtuigingen?
 
In het laatste deel zie je hoe de progressieven langzamerhand hun invloed verliezen en de armen en minderbedeelden alsmaar meer en meer als zondebok voor de economische crisis worden opgevoerd. De Tea Party in Amerika en de UKIP in het verenigd Koninkrijk zijn daar niet vreemd, Ik werd inzichtelijk een pak rijker!
 
Dit boek bevestigt maar weer eens hoe er met de burger gespeeld wordt!
Mijn woede is nog niet gezakt maar wordt wel getemperd door het prachtige tekenwerk en kleurgebruik van Cunningham. Dat dit niet zomaar uit de lucht gegrepen is en een ernstig onderbouwd werk is bewijst de bronnenlijst en begrippenlijst achteraan.
 
Een prestigewerk dat je doet nadenken en kwaad blijven!
 
Jan Stevens
 
 

 

prijs: 
€ 19.95