Ruimte voor ouders

auteur: 
Martine Borgdorff
ISBN nummer: 
9789088500930
uitgeverij: 
EPO
Body: 

Ruimte voor ouders.jpgOuders bashen is in. Ouders van nu kunnen niet meer opvoeden. Ze hebben het te druk met zichzelf, stellen geen grenzen, worden verblind door carrière, materialisme en egoïsme en hun kinderen zijn de dupe. Hyperouders zijn het, voor wie hun kind een project is dat moet slagen. Lukt dat niet, dan wordt er een diagnose gesteld en een label met adhd of dyslexie geplakt.
Het vermeende falende ouderschap is in korte tijd een nationaal beleidsthema geworden. Ouders zijn ongewild de doelgroep van een groeiend leger 'opvoedprofessionals', die niet meer durven te vertrouwen op de eigen kracht van ouders. Wantrouwen is de norm geworden. Intussen doen verreweg de meeste ouders het nog altijd prima en behoren onze kinderen tot de gelukkigste ter wereld.

Op geregelde tijdstippen verschijnen ze wel, de artikels in de media waarbij ouders met de vinger gewezen worden. Ook scholen en leerkrachten zijn er niet vies van om uitspraken als ‘ Wij moeten niet opvoeden, wij zijn een school en daar onderwijs je, straks moeten wij hier alles doen wat doen ze thuis nog? ’
Laat ons eerlijk wezen de waarheid ligt niet in uitersten maar ergens halfweg. Opvoeden doe je als ouder niet alleen, dat kan niet.
De gedoodverfde zin ‘It takes a whole village to raise a child’ blijft ook hier in dit boek overeind staan. Ruimte voor ouders toont aan dat je er niet alleen voor staat en dat opvoeden een maatschappelijke taak is. Maar evenzeer krijg je als ouder een spiegel voorgezet. De boodschap die wordt meegegeven laat duidelijk zien dat je er als ouder niet alleen voor staat en je niet met de vinger moet aangewezen voelen. Sterk gefundeerd met duidelijke verwijzingen naar vakliteratuur en persartikels.
 
Niettegenstaande dit boek voor Nederlandse ouders geschreven is het zo universeel en legt het ook linken naar buurlanden dat dit zeker een aanrader is, een opsteker is voor elke ouder.
 
Print pagina 9 uit en hang het op in huis... ‘Hoe word ik een relaxte ouder? ‘
 

 

prijs: 
€ 18.50