Gedragsproblemen in de klas, een praktisch handboek

auteur: 
Anton Horeweg
ISBN nummer: 
9789401406543
uitgeverij: 
Lannoo Campus
Body: 

gedragsproblemen in de klas.jpgDit boek biedt leerkrachten een praktisch overzicht van gedragsproblemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen die je bij kinderen in de klas kunt tegenkomen en hoe je hiermee kunt omgaan. Het is helder geschreven en direct toepasbaar in de dagelijkse klassenpraktijk. Dit boek laat zien dat het vaak verrassend kleine dingen zijn die  kinderen met grote problemen goed kunnen ondersteunen!
Zorgplicht en passend onderwijs zijn goede concepten, maar brengen nogal wat te weeg op school. Steeds vaker komen er kinderen met forse gedragsproblemen of gedrags- en ontwikkelingsstoornissen in het regulier basisonderwijs en van leerkrachten wordt verwacht dat ze hier adequaat mee kunnen omgaan. Om les te kunnen blijven geven in een klas waarin steeds meer zorgkinderen zitten die de nodige ondersteuning behoeven, is dit boek geschreven.
Gedragsproblemen in de klas begint met het onderscheid tussen gedragsproblemen en gedragsstoornissen. Hierna beschrijft ieder hoofdstuk een gedragsprobleem of gedrags- of ontwikkelingsstoornis die je in de klas kunt tegenkomen, zoals AD(H)D, ASS, depressie, faalangst en pestgedrag. Het beantwoordt vragen als: hoe kun je kinderen ondersteunen die ondanks hun beperkingen moeten functioneren op de gewone basisschool? Wat kun je doen? Wat kun je beter niet doen? Het boek eindigt met een hoofdstuk over executieve functies en hun invloed op gedrags- en ontwikkelingsstoornissen.
Een onmisbaar boek voor leerkrachten en zij die hiervoor in opleiding zijn!

Of je nu al dan niet gewonnen bent voor diagnostering in ons basisonderwijs is dit boek zeker een aanrader. ADHD, ADD, ASS,hechtingsproblemen, NLD, agressie, faalangst en noem maar op het zijn allemaal termen en begrippen die wij in ons onderwijs heden ten dage zo vlug ( en gemakkelijk...) in onze mond nemen. Dit boek zet al die diagnoses op een bondige maar correcte wijze in beeld niet om je als klastitualris of zorgcoördinator zelfstandig te laten overgaan tot diagnostering maar wel om je bewust te maken van de gedragskenmerken en hoe ermee op te gaan. Elk hoofdstuk is minstens onderverdeeld in kenmerken, oorzaken, reacties, en samenwvatting. Dit is echt een praktisch bruikbaar boek.

Zou moeten aanwezig zijn in elke school en verplichte vakliteraruur voor leerkrachten.

prijs: 
€ 29.99