Goed omringd

auteur: 
Lynn Geerinck, Binu Singh
ISBN nummer: 
9789463935739
uitgeverij: 
Borgerhoff & Lamberigts
Body: 

Goed omringd.jpgAls ouder willen we het beste voor ons kind. We investeren massaal in tijd, energie, geduld en liefde. En toch zijn er vanaf de eerste dag onvermijdelijk ook andere hoofdrolspelers in het leven van ons kind, die ons niet per se volgen in onze opvoedingsstijl. Hoe pak je dat nu aan? Hoe spreek je de trainer aan op zijn aanpak waar je kind onzeker van wordt? Wat doe je met het ongevraagde advies van anderen dat je uit evenwicht brengt? Wat zeg je wel of niet op een oudercontact? Of tegen een grootouder? En vooral: hoe omring je je gezin met de juiste mensen? 
Op deze vragen gaat auteur Lynn Geerinck uitgebreid in. Ze ging te rade bij experten zoals ex-kinderrechtencommissaris en huidig directeur van het Agentschap Opgroeien Bruno Vanobbergen, psychotherapeut Jürgen Peeters en historica Noëmi Willemen. Daarnaast sprak Geerinck ook met gezinnen en merkt dat verschillende ouders worstelen met het vinden van een goed netwerk, maar ook met creatieve oplossingen voor de dag komen.
Een must read voor elke ouder.

Het bekend Afrikaans gezegde ‘It takes a village to raise a child’, is in de agogische wereld een uitdrukking die al te dikwijls te pas en te onpas om je oren wordt geslagen. Maar er zit wel degelijk een waarheid in. Een kind groeit niet alleen op en waar vroeger het gezin, bestaande uit verschillende generaties kinderen ‘begeleiden’ tijdens het opgroeien of je mag het gerust opvoeden noemen wordt dit heden ten dage meer en meer gïnstitutionaliseerd door o.a. Kind & Gezin, kinderopvang, buitenschoolse opvang, onderwijs, vakantieopvang, kinderkampen en neem maar op. Pedagoge en auteur van dit boek Lynn Geerinck heeft dit zelf aan den lijve ondervonden toen zij op uitnodiging van een bevriend echtpaar in Togo hun verloving bijwoonde. De vele kinderen die daar rondliepen waarvan de papa of mama nergens te bespeuren waren maar wel ergens waren, gezamenlijk opgroeiden, door grotere kinderen werden rondgedragen, waar de gemeenschap gewoon zorg voor droeg. Deze ervaring stak het lont aan van dit meer dan degelijk opvoedboek.

Het is inderdaad zo dat hier in onze westeres maatschappij de ’village’ partners instituten zijn geworden, van elkaar geïsoleerde partijen waardoor de verantwoordelijkheid van het opvoeden volledig op het kerngezin is teruggevallen. En dat schept onzekerheid en een haast onmenselijk druk om het goed te doen. Dit boek wil al die zoekende ouders een hulp bieden in die zoektocht doorheen deze verschillende opvoedingsinstituten en een kijk bieden op hoe onze ‘village’ er nu uitziet.

Het boek is onderverdeeld in vijf hoofdstukken: 

1. Het kerngezin

 Hoe ziet dat kerngezin er uit? Wat zijn die diverse samenstellingen? Zelfzorg, paramentale burn-out, revillaging en hoe het gezin de deuren terug kan openzetten naar de village.

   2. De patchworkvillage

Hoe goed het kerngezin het ook wil doen je mag gerust leunen op anderen. Dit hoofdstuk biedt een inkijk in de verschillende informele villagepartners van de patchworkvillage, grootouders, meters en peters, buren, vrienden maar ook in de formele partners, de instituten. Dit toont eens te meer aan dat jonge ouders er niet alleen voor staan.

3. Village-vraagstukken & 4. Een village bouwen

In deze delen word je op weg geholpen om je eigen village op te bouwen. Dit verloopt soms heel soepel en organisch maar soms ook moeizaam. Dit deel is goed doorspekt met veel ervaringsverhalen die herkenbaar zijn voor velen. Vrijwel het belangrijkste deel van het boek en met de boodschap dat je echt niet altijd heel ver moet zoeken. Velen zullen zich hiermee kunnen connecteren.

5. Breng je village in kaart

Reflectie en even stilstaan waar bevind ik mij? Deze twee hoofdvraagstellingen kan je via vragen en stappen in kaart brengen. Goed om weten waar sta ik en waar wil ik nog naartoe.

De boekenlijst, de academische en journalistieke werken, podcasts en instagramaccounts vervolledigen dit boek en tonen aan dat hier ernstig en ruimdenkend mee is omgegaan. Dit is niet het zoveelste opvoedboek. ‘Goed omringd’ geeft antwoorden, laat je nadenken en geruststellen.

Jan Stevens, redacteur boekensite.gent

prijs: 
€ 24.99